ORIJENTACIJA PREMA BUDUĆNOSTI

Povijest uspjeha tvrtke Harreither zasniva se na beskompromisnoj orijentaciji na ispunjenju najvećih zahtijeva klijenata i na dugovječnosti svojih proizvoda. 

Mi sebi uvijek i ponovno postavljamo pitanja kao: da li slijedimo ispravne ciljeve? Da li se radi samo o kratkotrajnom uspjehu? Da li je naš uspjeh u skladu sa razvojem našeg društva? Kako će se stanovanje ljudi razvijati u slijedećim godinama i desetljećima? Koje tehnologije će biti potrebne i moguće? Kako se može uskladiti odgovornost prema društvu i kućna tehnologija koja je orijentirana ka budućnosti?

Rezultat ovog općeg razvoja nazivamo:

Kućna tehnika za kuće budućnosti

To je jedan opći koncept koji u ovoj mjeri i kvaliteti  može naći  samo kod Harreither-a:

  • Veliko površinske podjele topline preko poda, zida i stropa.
  • Dovoljne su najmanje temperature toka!
  • Tako dolazite do uštede energije do 50% i više.
  • Vaša kuća je pripremljena za sve buduće proizvođače topline (grijanja sa najnižim temperaturama toka).
  • Pripremljeno za solarna hlađenja prostorija (opremljeno za promjenu klime).
  • Harreither kućno upravljanje, koje prepoznaje sve  relevantne čimbenike te ih može integrirati s upravljačko tehničke strane.
  • Najčistiji i najekonomičniji proizvođači topline (toplinske crpke, kotao sa tehnikom sagorijevanja, solarni paneli) – trenutačno su dostupni.